• Szukaj w
Forum dziecko-info.rodzice.pl  
 

Zobacz pełną wersję : ciąza a umowa okresowasufka
19-03-06, 20:47
Witam wszystkich
z pewnością to pytanie już pojawiało sie kilka razy, ale może ktoś (bardzo uprzejmy) udzieli najbardziej aktualnych informacji,chodzi mi o to jak wygląda sprawa z macierzyńskim i jego finansami, kiedy umowa jest przedłużona do dnia porodu,co z macierzynskim czy przysługuje mi okres 16tygodni i jest liczony jako składkowy? i czy płacony jest ekwiwalent pensji czy może jakiś inny zasiłek macierzynski (o którym słyszałam)? jeżeli mogę prosić o wyjaśnienie to z góry dziękuję
pozdrawiam wszystkie mamy i te czekające i te juz spełnijące sie ;))

http://lilypie.com/border=

Aniam28
01-04-06, 01:32
Witaj
Postaram Ci sie odpowiedzieć
Umowy na czas określony i na czas wykonania określonej pracy, jeżeli miałyby się rozwiązać, zgodnie z odpowiednimi klauzulami dotyczącymi czasu ich trwania, po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulegają automatycznemu, z mocy prawa, przedłużeniu do dnia porodu. Z tym dniem jednak umowa ulega rozwiązaniu, a kobieta zachowuje prawo do zasiłku macierzyńskiego. Nie ma natomiast już prawa do urlopu macierzyńskiego, albowiem urlop ten jest świadczeniem przysługującym pracownicy.
Zgodnie natomiast z ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Zasiłek macierzyński przysługuje przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego. Inny przepis stanowi, ze ubezpieczonej będącej pracownicą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, z którą umowa o pracę na podstawie art. 177 § 3 Kodeksu pracy została przedłużona do dnia porodu - przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia. Podsumowując- pomimo, ze umowa o pracę rozwiązuje się w dniu porodu, to przysługiwać Ci będzie prawo do zasiłku macierzyńskiego. Zasiłek ten wynosi 100 % podstawy wymiaru zasłku. Podstawę wymiaru zasiłku stanowi zaś przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających powstanie niezdolności do pracy.

Do ustalenia podstawy wymiaru przyjmuje się przychód stanowiący podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne. Oprócz składników przysługujących za okresy miesięczne, w podstawie wymiaru zasiłku uwzględnia się składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy dłuższe.
Okres pobierania zasiłku macierzyńskiego jest okresem składkowym (w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach).
Co do dokumentacji niezbędnej do wyplaty zasiłku to niestety nie jestem specjalistą, ale jeśli będziesz chciała koniecznie wiedzieć - postaram się dowiedzeić. Pozdrawiam Ania